NEBOJ SE SMÁT

Úsměv je přirozeným výrazem lidské tváře.

Byrokracii a škarohlídům navzdory.

null

O NÁS

Patrik Procházka, psycholog a spoluautor projektu Neboj se smát, se rozhodl prolomit limity ve svém životě a nekompromisně se držet svých snů. Po absolvování Gymnázia Open Gate za podpory The Kellner Family Foundation získal podporu The Bakala Foundation, díky které dokončil svá studia v oboru psychologie a byznysu na Lynn University v Boca Ratonu na Floridě a vrátil se zpět do České republiky, aby mohl aktivně pomáhat zdejším lidem podívat se na věci ve svém životě jinak.

Během svých přednášek na školách a ve firmách lidem za pomoci svého životního příběhu ukazuje, že nic není nemožné. Že nezáleží, v jaké životní situaci se nacházíme, ale na naší vnitřní jistotě a víře. Teprve až si uvědomíme, že vše, co se děje, se děje pro naše dobro, můžeme žít plnohodnotný a šťastný život.

,,Můj život by už od začátku výjimečný – pády jsem se naučil brát s úsměvem a naučilo mě to, že právě úsměv je to, co mi pomůže najít sílu vstát a jít dál. Dokonce i když mě okolí přesvědčovalo, že dokud nebudu normální, nebudu žít a nikdo mě nebude ani chtít, že budu pro všechny jen neplatný člověk a nikdy to nebude jinak, usmíval jsem se. Vím totiž, že ať se stane cokoli, neumřu sám – umřu s úsměvem a s radostí, že jsem tento úžasný svět mohl pomoci rozzářit.“

Jako se má mýdlo k tělu, stejně se má smích k duši. — Židovské přísloví

Přestože je smích chválen starověkými i moderními filosofy, básníky, mudrci, umělci i vědci, našel pouze okrajové zakotvení v našich náboženských a vzdělávacích institucích. Platon, Montaigne, Zhuang-tse, Lao C´, Rumi, Hafez, Voltaire, Goethe a nespočet dalších chápali smích, hru a radost jako nejniternější výraz bytí. Ecclesia Risorum se snaží tuto mezeru zaplnit. Jejím posláním je šíření smíchu a úsměvu v lidských tvářích. Úsměv a smích jsou v jejím pojetí je nejen pozitivními výrazy mezilidské komunikace, ale taktéž opomíjenými prostředky dosažení komunie, stejně důležitými jako modlitba.

Smích je nástrojem spirituální praxe, odpovědí a protiváhou ke strastem bytí. Věříme, že úsměv je více než terapeutickým nástrojem, že je pravým jazykem Duše, že všechny stavy lidské existence mohou býti odlehčeny úsměvem, a jejím posláním je šířit jej.

null

PROČ

null

Terapeutické účinky smíchu

Směj se kdykoliv můžeš, je to levná medicína. — Lord Byron
Nespočet studií prokazuje blahodárné účinky smíchu v případech post-traumatického stresu, v případech psychické i fyzické rekonvalescence, stejně jako jeho pozitivní dopad na mezilidské vztahy, ať už v rodině, vzdělávacích institucích či na pracovišti. Školy, ve kterých je nejen dovoleno dětem smát se, ale smích a hra jsou jeho nedílnou součástí, formují děti dosahující komparativně lepších výsledků než školy, kde vládne rigidita a je kladen důraz na přísnost a vážnost; řečeno jazykem dětí, kde není žádná legrace. Děti jsou také mnohém snáze motivovány, a do školy, kde je dovoleno se smát, chodí raději. Rodiny, kde se děti smějí společně s rodiči produkují šťastnější jedince a společný smích patří k nejpříjemnějším vzpomínkám na dětství. Studie taktéž dávají do korelace smích na pracovišti s produktivitou práce a uspokojením z práce samotné.

Umění smát se sám sobě

Pokud se ti nikdo nesměje, buď první, zasměj se sám sobě. — Benjamin Franklin

Dle Goetha, Dostojevského a jiných nevypovídá o člověku nic lépe než to, čemu a jak se směje.

Jedním z důležitých aspektů osobního štěstí, spokojenosti i spirituálního růstu je schopnost smát se sobě sama. Psychologické studie dokazují, že takoví lidé patří v kolektivu k nejoblíbenějším, stejně jako umět smát se sám sobě je jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru kolegů či partnerů. Přespřílišná vážnost, strastiplnost, strach i nemoc, na to vše platí medicína, která „nic nestojí“.

Věříme, že je výsadou těch nejodvážnějších, těch s „největším srdcem“ umět se zasmát sám sobě.

null

Smích jako odpověď

Bůh je hercem hrajícím pro obecenstvo, které se tolik bojí smát. — Voltaire

V dnešním světě plném neradostných zpráv, stejně jako politických , náboženských a vzdělávacích strukturách založených na vážnosti, je smích obzvlášť vítanou, ale i mocnou odpovědí. Věříme, že tak jako každá teze má svou antitezi, na každou strast i vážnost situace je smích patřičnou odpovědí. „Není mocnější zbraně než je smích“, napsal Mark Twain. Radost z bytí chápeme jako návod k životu, jako návrat k dětské nevinnosti a nedílnou součást duchovního rozvoje. Že smích je darem, protikladem k vážnosti a strastem bytí je částečně možné ilustrovat fenoménem „posvátného smíchu“, kdy jedinci během nejvážnějších situací propukají v nekontrolovatelný nezastavitelný smích, ať je to během mše, pohřbu či veřejného projevu.

 

Pojďte se smát s námi…

null

CITÁTY

Směj se kdykoliv můžeš, je to levná medicína.

Lord Byron

Každá pravda je falešná, pokud ji nedoprovází alespoň jeden smích.

Friedrich Nietzsche

Jako se má mýdlo k tělu, stejně se má smích k duši

Židovské přísloví

Jakmile tě napadne myšlenka, zasměj se jí.

Lao C

Humor je předehrou k víře a smích je začátkem modlitby.

Reinhold Niebuhr

Pokud se ti nikdo nesměje, buď první, zasměj se sám sobě.

Benjamin Franklin

null

PARTNEŘI

ODBĚR NOVINEK

Dostávejte novinky mezi prvními.
null

KONTAKT

Ecclesia Risorum
Opero
Salvátorská 931/8
110 00 Praha – Staré město

Patrik Procházka
tel.: +420 775 375 195

Tomáš Studeník
tel.: +420 777 716 329