NEBOJ SE SMÁT

Úsměv je přirozeným výrazem lidské tváře.

Byrokracii a škarohlídům navzdory.

null

O NÁS

Patrik Procházka, psycholog a spoluautor projektu Neboj se smát, se rozhodl prolomit limity ve svém životě a nekompromisně se držet svých snů. Po absolvování Gymnázia Open Gate za podpory The Kellner Family Foundation získal podporu The Bakala Foundation, díky které dokončil svá studia v oboru psychologie a byznysu na Lynn University v Boca Ratonu na Floridě a vrátil se zpět do České republiky, aby mohl aktivně pomáhat zdejším lidem podívat se na věci ve svém životě jinak.

Během svých přednášek na školách a ve firmách lidem za pomoci svého životního příběhu ukazuje, že nic není nemožné. Že nezáleží, v jaké životní situaci se nacházíme, ale na naší vnitřní jistotě a víře. Teprve až si uvědomíme, že vše, co se děje, se děje pro naše dobro, můžeme žít plnohodnotný a šťastný život.

,,Můj život by už od začátku výjimečný – pády jsem se naučil brát s úsměvem a naučilo mě to, že právě úsměv je to, co mi pomůže najít sílu vstát a jít dál. Dokonce i když mě okolí přesvědčovalo, že dokud nebudu normální, nebudu žít a nikdo mě nebude ani chtít, že budu pro všechny jen neplatný člověk a nikdy to nebude jinak, usmíval jsem se. Vím totiž, že ať se stane cokoli, neumřu sám – umřu s úsměvem a s radostí, že jsem tento úžasný svět mohl pomoci rozzářit.“

Jako se má mýdlo k tělu, stejně se má smích k duši. — Židovské přísloví

Přestože je smích chválen starověkými i moderními filosofy, básníky, mudrci, umělci i vědci, našel pouze okrajové zakotvení v našich náboženských a vzdělávacích institucích. Platon, Montaigne, Zhuang-tse, Lao C´, Rumi, Hafez, Voltaire, Goethe a nespočet dalších chápali smích, hru a radost jako nejniternější výraz bytí. Ecclesia Risorum se snaží tuto mezeru zaplnit. Jejím posláním je šíření smíchu a úsměvu v lidských tvářích. Úsměv a smích jsou v jejím pojetí je nejen pozitivními výrazy mezilidské komunikace, ale taktéž opomíjenými prostředky dosažení komunie, stejně důležitými jako modlitba.

Smích je nástrojem spirituální praxe, odpovědí a protiváhou ke strastem bytí. Věříme, že úsměv je více než terapeutickým nástrojem, že je pravým jazykem Duše, že všechny stavy lidské existence mohou býti odlehčeny úsměvem, a jejím posláním je šířit jej.

null

PROČ

null

Terapeutické účinky smíchu

Směj se kdykoliv můžeš, je to levná medicína. — Lord Byron
Nespočet studií prokazuje blahodárné účinky smíchu v případech post-traumatického stresu, v případech psychické i fyzické rekonvalescence, stejně jako jeho pozitivní dopad na mezilidské vztahy, ať už v rodině, vzdělávacích institucích či na pracovišti. Školy, ve kterých je nejen dovoleno dětem smát se, ale smích a hra jsou jeho nedílnou součástí, formují děti dosahující komparativně lepších výsledků než školy, kde vládne rigidita a je kladen důraz na přísnost a vážnost; řečeno jazykem dětí, kde není žádná legrace. Děti jsou také mnohém snáze motivovány, a do školy, kde je dovoleno se smát, chodí raději. Rodiny, kde se děti smějí společně s rodiči produkují šťastnější jedince a společný smích patří k nejpříjemnějším vzpomínkám na dětství. Studie taktéž dávají do korelace smích na pracovišti s produktivitou práce a uspokojením z práce samotné.

Umění smát se sám sobě

Pokud se ti nikdo nesměje, buď první, zasměj se sám sobě. — Benjamin Franklin

Dle Goetha, Dostojevského a jiných nevypovídá o člověku nic lépe než to, čemu a jak se směje.

Jedním z důležitých aspektů osobního štěstí, spokojenosti i spirituálního růstu je schopnost smát se sobě sama. Psychologické studie dokazují, že takoví lidé patří v kolektivu k nejoblíbenějším, stejně jako umět smát se sám sobě je jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru kolegů či partnerů. Přespřílišná vážnost, strastiplnost, strach i nemoc, na to vše platí medicína, která „nic nestojí“.

Věříme, že je výsadou těch nejodvážnějších, těch s „největším srdcem“ umět se zasmát sám sobě.

null

Smích jako odpověď

Bůh je hercem hrajícím pro obecenstvo, které se tolik bojí smát. — Voltaire

V dnešním světě plném neradostných zpráv, stejně jako politických , náboženských a vzdělávacích strukturách založených na vážnosti, je smích obzvlášť vítanou, ale i mocnou odpovědí. Věříme, že tak jako každá teze má svou antitezi, na každou strast i vážnost situace je smích patřičnou odpovědí. „Není mocnější zbraně než je smích“, napsal Mark Twain. Radost z bytí chápeme jako návod k životu, jako návrat k dětské nevinnosti a nedílnou součást duchovního rozvoje. Že smích je darem, protikladem k vážnosti a strastem bytí je částečně možné ilustrovat fenoménem „posvátného smíchu“, kdy jedinci během nejvážnějších situací propukají v nekontrolovatelný nezastavitelný smích, ať je to během mše, pohřbu či veřejného projevu.

 

Pojďte se smát s námi…

null

CITÁTY

Směj se kdykoliv můžeš, je to levná medicína.

Lord Byron

Každá pravda je falešná, pokud ji nedoprovází alespoň jeden smích.

Friedrich Nietzsche

Jako se má mýdlo k tělu, stejně se má smích k duši

Židovské přísloví

Jakmile tě napadne myšlenka, zasměj se jí.

Lao C

Humor je předehrou k víře a smích je začátkem modlitby.

Reinhold Niebuhr

Pokud se ti nikdo nesměje, buď první, zasměj se sám sobě.

Benjamin Franklin

null

PARTNEŘI

null

KONTAKT

Ecclesia Risorum
Opero
Salvátorská 931/8
110 00 Praha – Staré město

Patrik Procházka
tel.: +420 775 375 195

Tomáš Studeník
tel.: +420 777 716 329